Ултразвукови вани UR

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Ultrasonic Baths UR 1 / UR 2 / UR 3

  (please order lid and basket separately)
70.791.0001 UR 1, 230 V, 50/60 Hz, oscillation tank: 24.5 cm Ø x 13 cm,, 5.7 litres
70.791.0002 UR 1, 110 V, 60 Hz, oscillation tank: 24.5 cm Ø x 13 cm,, 5.7 litres
70.791.0003 UR 2, 230 V, 50/60 Hz, oscillation tank: 50.0 cm Ø x 20 cm,, 42 litres
70.791.0004 UR 2, 110 V, 60 Hz, oscillation tank: 50.0 cm Ø x 20 cm,, 42 litres
70.791.0005 UR 3, 220–240 V, 50/60 Hz, oscillation tank: 50.0 x 30 x 30 cm,, 45 litres
70.791.0006 UR 3, 110–130 V, 50/60 Hz, oscillation tank: 50.0 x 30 x 30 cm,, 45 litres
  Accessories UR
09.107.0249 Lid, stainless steel, for UR 1
09.107.0250 Lid, stainless steel, for UR 2
09.107.0395 Lid, stainless steel, for UR 3
09.145.0001 Basket, stainless steel, for UR 1
09.145.0002 Basket, stainless steel, for UR 2
09.145.0003 Basket, stainless steel, for UR 3
05.620.0001 Detergent TICKOPUR RW 77, 1 litre


Предмет на технически изменения и грешки