Автоматично захранващо устройство DR 100

Vibratory Feeder DR 100


МОжете да поискате безплатна необвързваща оферта на тази страница.
Моля изберете продуктите, които искате да включите в запитването ви. Можете да избирате продукти от всички продуктови страници.

Листа с вашето запитване ще бъде видим в горния десен ъгъл на уеб страницата.

Vibratory Feeder DR 100

DR 100-75/40 complete unit, incl. feeding kit (push-fit feed chute 75/40 mm,
holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres and fixture for hopper)
(for use with PT 100 please order stand with data cable separately)

70.938.1001
DR 100-75/40 complete unit220–240 V, 50 Hz 
70.938.1002
DR 100-75/40 complete unit110–120 V, 60 Hz 
42.742.0011Stand with data cable for vibratory feeder DR 100 on PT 100
 

DR 100-75 complete unit, incl. feeding kit (push-fit feed chute 75 mm,
holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres and fixture for hopper)
(for use with PT 200 please order data cable separately)

70.938.2001
DR 100-75 complete unit220–240 V, 50 Hz 
70.938.2002
DR 100-75 complete unit110–120 V, 60 Hz 
02.746.0035Data cable for DR 100 on PT 200
 

DR 100 drive unit (please order feeding kit separately)

70.938.0001
DR 100 drive unit220–240 V, 50 Hz 
70.938.0002
DR 100 drive unit110–120 V, 60 Hz 
 

Feeding kits DR 100

72.020.0009
Feeding kit(push-fit feed chute 15 mm, holder, hopper 2.8 litres and fixture) 
72.020.0010
Feeding kit(push-fit feed chute 40 mm, holder, hopper 2.8 litres and fixture) 
72.020.0011
Feeding kit(push-fit feed chute 75 mm, holder, hopper 3.5 litres and fixture) 
72.020.0012
Feeding kit(push-fit feed chute 75/40 mm, holder, hopper 3.5 litres and fixture) 
 

Push-fit chutes DR 100, length 210 mm

03.729.0035
Push-fit feed chutestainless steelwidth 15 mmfor holder 15/40 
03.729.0036
Push-fit feed chutestainless steelwidth 40 mmfor holder 15/40 
03.729.0037
Push-fit feed chutestainless steelwidth 75 mmfor holder 75 
03.729.0040
Push-fit feed chutestainless steelwidth 75/40 mmfor holder 75 
03.729.0039
Push-fit feed chutestainless steelV-shapefor holder 15/40 
 

Holders for push-fit chutes DR 100

03.018.0007
Holder 15/40for push-fit feed chute 15 mm, 40 mm and V-shape 
03.018.0008
Holder 75for push-fit feed chute 75 mm 
 

Hoppers DR 100

03.785.0146
Feed hopper2.8 litresstainless steelfor chutes 15 and 40 mm
02.785.0019
Feed hopper3.5 litresstainless steelfor chutes 75 and 75/40 mm
03.785.0151
Feed hopper0.4 litresstainless steelfor chutes 15 and 40 mm
03.785.0159
Feed hopper2.8 litresstainless steelfor V-chute
 

Fixtures for hoppers DR 100

02.266.0259Fixture for hopper 0.4 litres and 2.8 litres
02.266.0260Fixture for hopper 3.5 litres
 

Vibratory Feeder DR 100 for ZM 200

DR 100 complete unit, incl. feeding kit (push-fit feed chute 75/40 mm, length 250 mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres and fixture for hopper), stand with data cable
22.936.1001
DR 100220–240 V, 50 Hz 
22.936.1002
DR 100110–120 V, 60 Hz 
 

Accessories for vibratory feeder DR 100 for ZM 200

72.020.0015Feeding kit (push-fit feed chute 75/40 mm, length 250 mm, holder, hopper 3.5 litres and fixture)
72.020.0016Feeding kit (push-fit feed chute V-shape, length 250 mm, holder, hopper 2.8 litres for V-chute and fixture)
03.729.0054Push-fit feed chute of stainless steel, width 40 mm, length 250 mm
03.729.0056Push-fit feed chute of stainless steel, width 75/40 mm, length 250 mm
03.729.0055Push-fit feed chute of stainless steel, V-shape, width 40 mm, length 270 mm
For holder for push-fit feed chute, hopper and fixture for hopper please see above
 

Vibratory Feeder DR 100 for SK 300 / SR 300

DR 100 complete unit, incl. feeding kit (push-fit feed chute 75 mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres, holder for hopper) and fixture
70.938.2003
DR 100220–240 V, 50 Hz 
70.938.2004
DR 100220–240 V, 60 Hz 
70.938.2005
DR 100200 V, 60 Hz