Автоматично захранващо устройство DR 100

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Vibratory Feeder DR 100

  DR 100-75/40 complete unit, incl. feeding kit (push-fit feed chute 75/40 mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres and fixture for hopper) (for use with PT 100 please order stand with data cable separately)
70.938.1001 DR 100-75/40 complete unit, 220–240 V, 50 Hz
70.938.1002 DR 100-75/40 complete unit, 110–120 V, 60 Hz
42.742.0011 Stand with data cable for vibratory feeder DR 100 on PT 100
  DR 100-75 complete unit, incl. feeding kit (push-fit feed chute 75 mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres and fixture for hopper) (for use with PT 200 please order data cable separately)
70.938.2001 DR 100-75 complete unit, 220–240 V, 50 Hz
70.938.2002 DR 100-75 complete unit, 110–120 V, 60 Hz
02.746.0035 Data cable for DR 100 on PT 200
  DR 100 drive unit (please order feeding kit separately)
70.938.0001 DR 100 drive unit, 220–240 V, 50 Hz
70.938.0002 DR 100 drive unit, 110–120 V, 60 Hz
  Feeding kits DR 100
72.020.0009 Feeding kit, (push-fit feed chute 15 mm, holder, hopper 2.8 litres and fixture)
72.020.0010 Feeding kit, (push-fit feed chute 40 mm, holder, hopper 2.8 litres and fixture)
72.020.0011 Feeding kit, (push-fit feed chute 75 mm, holder, hopper 3.5 litres and fixture)
72.020.0012 Feeding kit, (push-fit feed chute 75/40 mm, holder, hopper 3.5 litres and fixture)
  Push-fit chutes DR 100, length 210 mm
03.729.0035 Push-fit feed chute, stainless steel, width 15 mm, for holder 15/40
03.729.0036 Push-fit feed chute, stainless steel, width 40 mm, for holder 15/40
03.729.0037 Push-fit feed chute, stainless steel, width 75 mm, for holder 75
03.729.0040 Push-fit feed chute, stainless steel, width 75/40 mm, for holder 75
03.729.0039 Push-fit feed chute, stainless steel, V-shape, for holder 15/40
  Holders for push-fit chutes DR 100
03.018.0007 Holder 15/40, for push-fit feed chute 15 mm, 40 mm and V-shape
03.018.0008 Holder 75, for push-fit feed chute 75 mm
  Hoppers DR 100
03.785.0146 Feed hopper, 2.8 litres, stainless steel, for chutes 15 and 40 mm
02.785.0019 Feed hopper, 3.5 litres, stainless steel, for chutes 75 and 75/40 mm
03.785.0151 Feed hopper, 0.4 litres, stainless steel, for chutes 15 and 40 mm
03.785.0159 Feed hopper, 2.8 litres, stainless steel, for V-chute
  Fixtures for hoppers DR 100
02.266.0259 Fixture for hopper 0.4 litres and 2.8 litres
02.266.0260 Fixture for hopper 3.5 litres
 

Vibratory Feeder DR 100 for ZM 200

  DR 100 complete unit, incl. feeding kit (push-fit feed chute 75/40 mm, length 250 mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres and fixture for hopper), stand with data cable
22.936.1001 DR 100, 220–240 V, 50 Hz
  DR 100, 110–120 V, 60 Hz
Accessories for vibratory feeder DR 100 for ZM 200
72.020.0015 Feeding kit (push-fit feed chute 75/40 mm, length 250 mm, holder, hopper 3.5 litres and fixture)
72.020.0016 Feeding kit (push-fit feed chute V-shape, length 250 mm, holder, hopper 2.8 litres for V-chute and fixture)
03.729.0054 Push-fit feed chute of stainless steel, width 40 mm, length 250 mm
03.729.0056 Push-fit feed chute of stainless steel, width 75/40 mm, length 250 mm
03.729.0055 Push-fit feed chute of stainless steel, V-shape, width 40 mm, length 270 mm
For holder for push-fit feed chute, hopper and fixture for hopper please see above
 

Vibratory Feeder DR 100

  DR 100 complete unit, incl. feeding kit (push-fit feed chute 75 mm, holder for push-fit feed chute, hopper 3.5 litres, holder for hopper) and fixture
70.938.2003 DR 100, 220–240 V, 50 Hz
70.938.2004 DR 100, 220–240 V, 60 Hz
70.938.2005 DR 100, 200 V, 60 Hz


Предмет на технически изменения и грешки