Автоматична пелетна преса PP 40

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Pellet Press PP 40

  (on wheels, complete with pressing tool)
20.750.0002 PP 40, 220–230 V, 50/60 Hz, for steel rings Ø 40 /32 mm, incl. 5 steel rings
20.750.0003 PP 40, 220–230 V, 50/60 Hz, for steel rings Ø 40 /35 mm, incl. 5 steel rings
20.750.0004 PP 40, 220–230 V, 50/60 Hz, for steel rings Ø 51.5/35 mm, incl. 5 steel rings
20.750.0005 PP 40, 220–230 V, 50/60 Hz, for aluminum cups Ø 40 mm, incl. funnel tube with tamper and 20 cups
  Accessories PP 40
22.458.0003 Steel ring 40 mm outer Ø, 32 mm inner Ø, 1 piece
22.458.0004 Steel ring 40 mm outer Ø, 35 mm inner Ø, 1 piece
22.458.0005 Steel ring 51.5 mm outer Ø, 35 mm inner Ø, 1 piece
22.458.0006 Aluminum cups, straight walls, for tablets with 40 mm diameter, 1000 pieces
22.868.0001 Funnel tube with tamper
22.440.0001 Licowax® C micropowder, 250 g
22.440.0003 Spektromelt® C20, cellulose tablets, 1 kg


Предмет на технически изменения и грешки