Bond индекс тестер BT 100 XL

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Bond Index Tester BT 100 XL

  incl. base frame, collecting unit with set of separating screens for balls/rods (please order ball/rod module separately)
71.004.0001 BT 100 XL, 230 V, 50 Hz
  other electrical versions available for the same price
  Modules
73.012.0001 Ball module incl. drum 21.7 l with rounded corners and grinding balls mixture acc. to Bond Index, drum and grinding balls made of steel
73.012.0002 Rod module incl. drum 43.4 l with wave form and grinding rods mixture acc. to Bond Index, drum and grinding rods made of steel
  other steel materials on request
  Accessories / Spare parts
73.455.0018 Ball charge, steel 1.3505/1.3541, for drum 12" x 12"/21.7 l
73.455.0019 Rod charge, steel 1.3505/1.3541, for drum 12" x 24"/43.4 l


Предмет на технически изменения и грешки