Флоатационен тестер FT 100 XL

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Flotation Tester FT 100 XL

  (please order flotation cell separately)
71.001.0002 FT 100 XL, 230 V, 50 Hz, for Flotation cells from 0.5 l up to 5 l
  other electrical versions available for the same price
  Flotation cells
23.045.0002 Flotation cell, 0.5 litres
23.045.0009 Flotation cell, 1.0 litres
23.045.0003 Flotation cell, 1.75 litres
23.045.0010 Flotation cell, 2.0 litres
23.045.0011 Flotation cell, 3.0 litres
23.045.0004 Flotation cell, 3.5 litres
23.045.0005 Flotation cell, 5.0 litres


Предмет на технически изменения и грешки