Топкови Мелници

Топковите мелници на RETSCH се предлагат в две разновидности - миксерни/осцилиращи и планетарни топкови мелници.

Миксерните/осцилиращи мелници смилат и хомогенизират малки по обеми проби бързо и ефективно чрез удар и триене. Подходящи са за сухо, мокро и криогенно смилане, както и за раздробяване на клетки за изследване на ДНК/РНК.

Иновативните планетарни топкови мелници на RETSCH отговарят и надвишават всички изисквания за бързо и възпроизводими смилане до нано обхвата. Те се използват за най-взискателните задачи - от обработка на проби до колоидно смилане и разработка на съвременни материали.

Високоенергийната мелница Emax е изцяло нов вид мелница. Уникалната комбинация на екстремно триене и удар позволява достигането на уникално финни частици за най-кратко време за смилане. 

 • Високоенергийна топкова мелница Emax

  Високоенергийна топкова мелница E<sub>max</sub>
  • Материали: средно твърди, твърди, чупливи, влакнести - сухи или мокри
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 5 мм
  • Големина след смилане*: < 80 нанометра
  • Брой на смилачните станции: 2
 • Осцилираща топкова мелница MM 200

  Осцилираща топкова мелница MM 200
  • Материали: твърди, средно-твърди, меки, чупливи, еластични, влакнести
  • Максимален размер на захранващият продукт: ≤ 6 мм
  • Големина след смилане*: ~ 10 микрона
  • Настройване честотата на вибрациите: дигитално, 3 - 25 Hz (180 - 1500 об./мин.)
 • Осцилираща топкова мелница MM 400

  Осцилираща топкова мелница MM 400
  • Материали: твърди, средно-твърди, меки, чупливи, еластични, влакнести
  • Максимален размер на захранващият продукт: ≤ 8 мм
  • Големина след смилане*: ~ 5 микрона
  • Настройване честотата на вибрациите: дигитално, 3 - 30 Hz (180 - 1800 об./мин.)
 • Криогенна мелница

  Криогенна мелница
  • Материали: твърди, средно-твърди, меки, чупливи, еластични, влакнести
  • Максимален размер на захранващият продукт: ≤ 8 мм
  • Големина след смилане*: ~ 5 микрона
  • Настройване честотата на вибрациите: дигитално, 5 - 30 Hz (300 - 1800 об/мин)
 • Планератна топкова мелница PM 100

  Планератна топкова мелница PM 100
  • Материали: меки, твърди, чупливи, влакнести - сухи или мокри
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 10 мм
  • Големина след смилане*: < 1 микрона, за колоидално смилане < 0.1 микрона
  • Брой на смилачните станции: 1
  • Съотношение на скоростта: 1 : -2
 • Планетарна топкова мелница PM 100 CM

  Планетарна топкова мелница PM 100 CM
  • Материали: меки, твърди, чупливи, влакнести - сухи или мокри
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 10 мм
  • Големина след смилане*: < 1 микрона, за колоидално смилане < 0.1 микрона
  • Брой на смилачните станции: 1
  • Съотношение на скоростта: 1:-1
 • Планетарна топкова мелница PM 200

  Планетарна топкова мелница PM 200
  • Материали: меки, твърди, чупливи, влакнести - сухи или мокри
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 4 мм
  • Големина след смилане*: < 1 микрона, за колоидално смилане < 0.1 микрона
  • Брой на смилачните станции: 2
  • Съотношение на скоростта: 1 : -2
 • Планетарна топкова мелница PM 400

  Планетарна топкова мелница PM 400
  • Материали: меки, твърди, чупливи, влакнести - сухи или мокри
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 10 мм
  • Големина след смилане*: < 1 микрона, за колоидално смилане < 0.1 микрона
  • Брой на смилачните станции: 4 / 2
  • Съотношение на скоростта: 1:-2 / 1:-2.5 / 1:-3
 • PM Контрол над смилането

  PM Контрол над смилането
  • Приложения: Система за измерване налягането и температурата
  • Обхват: налягане на газа: 0 - 500 kPa температура: 0 - 200 °C
 • XRD‑Mill McCrone

  XRD&#8209;Mill McCrone
  • optimized for the sample preparation for subsequent X-ray diffraction
  • Материали: средно-твърди, твърди, чупливи, влакнести
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 0.5 мм
  • Големина след смилане*: < 1 µm
 • Барабанна мелница TM 300 XL

  Барабанна мелница TM 300 XL
  • Материали: меки, твърди, чупливи, влакнести - сухи или мокри
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 20 мм
  • Големина след смилане*: < 20 µm