XRD-Mill McCrone

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

XRD-Mill McCrone

  incl. 2 grinding jars with screw top lid of PP, 1 pouring lid, 1 loading device (Please order grinding elements separately)
20.770.0001 XRD-Mill McCrone, 220-240 V, 50/60 Hz
  XRD-Mill McCrone complete package
  Complete package incl. 2 agate grinding sets (50 grinding elements each), 2 grinding jars with screw top lid of PP, 1 pouring lid, 1 loading device
20.770.1001 XRD-Mill McCrone, 220-240 V, 50/60 Hz complete package
  Sets of grinding elements
02.368.0123 Agate, 1 set (50 grinding elements)
02.368.0122 Corundum, 1 set (48 grinding elements)
02.368.0126 Zirconium oxide, 1 set (48 grinding elements)
  Accessories for sample preparation
22.460.0001 Sample preparation set (stainless steel percussion mortar, 10 corundum grinding elements, 1 sieve 500 µm and 1 brush)
02.368.0124 Grinding elements, tungsten carbide, 2 pieces
  Additional items
01.462.0356 Grinding jar with screw top lid
03.462.0357 Pouring lid
03.486.0007 Loading device


Предмет на технически изменения и грешки