PM Контрол над смилането

Изтегляне на брошура Изтегляне на техническа информация
Close

Език:


Система за измерване на налягане и температура
За да разберем процесите, които се случват по време на смилане с топкови мелници (напр. химически реакции, промени във фазите), е полезно да бъдат записвани най-важните термодинамични параметри: налягане и температура
Планетарните топкови мелници често се използват за разработване на нови материали чрез механично легиране. Процесите и реакциите, извършващи се в смилащият цилиндър могат да се наблюдават и записват.

PM GrindControl е наличен за смилащи цилиндри от неръждаема стомана и обеми 250 мл и 500 мл.

Примери за приложение

Процесите, които се случват в смилачният цилиндър по време на смилането, могат да се наблюдават и записват.

Предимства на продукта

  • measurement ranges: gas pressure: 0 - 500 kPa / temperature: 0 - 200 °C
  • без нужда от модифициране на мелницата
  • обхват на закрито до 20 м
  • 80 ч. време на работа с напълно зареден акумулатор
  • работа под Windows XP/Vista операционна среда
  • многоезичен софтуер

Характеристики

Приложения Система за измерване налягането и температурата
Обхват налягане на газа: 0 - 500 kPa температура: 0 - 200 °C
Обем на смилачната камера 250 мл / 500 мл

Принцип на работа

Предавател, който е интегриран в капака на цилиндъра изпраща дигитални сигнали към стационарен приемник, свързан към компютър. До 200 стойности в секунда могат да се измерват (еднопосочен режим на предаване).
Протокола за предаване на информацията е безопасен и стандартизиран. След като данните се предадат към компютъра, те могат лесно да се обработват с най-разпространените офис програми.

Предмет на технически изменения и грешки