Вибрационна дискова мелница RS 300 XL

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Vibratory Disc Mill RS 300 XL

  for grinding sets 100 ml - 2000 ml (please order grinding sets separately)
21.101.0001 RS 300 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, without AutoLifter
21.101.0005 RS 300 XL, 3/N~ 220 V, 60 Hz, without AutoLifter
  other electrical versions available for the same price
  Accessories / Spare parts
23.225.0003 AutoLifter for ergonomical outlifting of grinding sets 800, 1000 and 2000 ml
03.143.0071 Platform Insert
03.225.0093 Disc hook
23.701.0007 Air compressor 200/240 V
03.381.0010 Airbag clamp
23.181.0001 Spring (set of 6 pieces)
23.043.0001 Spring spigot bush (set of 12 pieces)
  2000 ml grinding sets
  Complete set, incl. grinding jar, lid with gasket and disc (no spacer ring needed)
23.462.0002 Grinding set complete, chrome steel
23.462.0020 Grinding set complete, standard steel
23.462.0003 Grinding set complete, stainless steel 1.4401 polished
  Accessories / Spare parts
03.462.0378 Grinding jar, chrome steel
03.470.0041 Disc, chrome steel
03.107.0589 Lid, chrome steel
03.107.0592 Aeration lid, chrome steel
03.462.0376 Grinding jar, standard steel
03.470.0042 Disc, standard steel
03.107.0588 Lid, standard steel
03.111.0364 Gasket for lid
  1000 ml grinding sets
  Complete set, incl. grinding jar, lid with gasket and disc (please order spacer ring separately)
23.462.0016 Grinding set complete, chrome steel
23.462.0014 Grinding set complete, standard steel
23.462.0028 Grinding set complete, silicon nitride
  Accessories / Spare parts
23.025.0109 Spacer ring, for chrome steel, standard steel and silicon nitride grinding set
03.462.0377 Grinding jar, chrome steel
03.470.0039 Disc, chrome steel
03.107.0587 Lid, chrome steel
03.462.0372 Grinding jar, standard steel
03.470.0040 Disc, standard steel
03.107.0586 Lid, standard steel
03.111.0363 Gasket for lid
  800 ml grinding sets
  Complete set, incl. grinding jar, lid with gasket and disc (please order spacer ring separately)
23.462.0024 Grinding set complete, chrome steel
23.462.0018 Grinding set complete, standard steel
23.462.0010 Grinding set complete, tungsten carbide
  Accessories / Spare parts
23.025.0109 Spacer ring, for chrome steel and standard steel grinding set
23.025.0110 Spacer ring, for tungsten carbide grinding set
03.462.0379 Grinding jar, chrome steel
03.470.0037 Disc, chrome steel
03.107.0585 Lid, chrome steel
03.462.0371 Grinding jar, standard steel
03.470.0038 Disc, standard steel
03.107.0584 Lid, standard steel
03.111.0360 Gasket for lid
  100 ml grinding sets
  Complete set, incl. grinding jar, lid with gasket and disc (please order spacer ring separately)
23.462.0008 Grinding set complete, chrome steel
23.462.0017 Grinding set complete, standard steel
23.462.0006 Grinding set complete, tungsten carbide, light
23.462.0007 Grinding set complete, tungsten carbide, with protective steel jacket
  Accessories / Spare parts
23.025.0104 Spacer ring, for chrome steel and standard steel grinding set
23.025.0105 Spacer ring, for tungsten carbide grinding set
23.025.0106 Spacer ring, for tungsten carbide light grinding set
23.025.0103 Adapter plate, for 4 x 100 ml tungsten carbide light grinding sets
03.114.0144 O-ring for lid


Предмет на технически изменения и грешки