Вибрационна дискова мелница RS 300 XL

Vibratory Disc Mill RS 300 XL


МОжете да поискате безплатна необвързваща оферта на тази страница.
Моля изберете продуктите, които искате да включите в запитването ви. Можете да избирате продукти от всички продуктови страници.

Листа с вашето запитване ще бъде видим в горния десен ъгъл на уеб страницата.

Vibratory Disc Mill RS 300 XL

for grinding sets 100 ml - 2000 ml
(please order grinding sets separately)
21.101.0001
RS 300 XL3/N~ 400 V, 50 Hz, without AutoLifter 
21.101.0005
RS 300 XL3/N~ 220 V, 60 Hz, without AutoLifter 
other electrical versions available for the same price
 

Accessories / Spare parts

23.225.0003AutoLifter for ergonomical outlifting of grinding sets 800, 1000 and 2000 ml
03.143.0071Platform Insert
03.225.0093Disc hook
23.701.0007Air compressor 200/240 V
03.381.0010Airbag clamp
23.181.0001Spring (set of 6 pieces)
23.043.0001Spring spigot bush (set of 12 pieces)
 

2000 ml grinding sets

Complete set, incl. grinding jar, lid with gasket and disc
(no spacer ring needed)
23.462.0002Grinding set complete, chrome steel
23.462.0020Grinding set complete, standard steel
23.462.0003Grinding set complete, stainless steel 1.4401 polished
 

Accessories / Spare parts

03.462.0378Grinding jar, chrome steel
03.470.0041Disc, chrome steel
03.107.0589Lid, chrome steel
03.107.0592Aeration lid, chrome steel
03.462.0376Grinding jar, standard steel
03.470.0042Disc, standard steel
03.107.0588Lid, standard steel
03.111.0364Gasket for lid
 

1000 ml grinding sets

Complete set, incl. grinding jar, lid with gasket and disc
(please order spacer ring separately)
23.462.0016Grinding set complete, chrome steel
23.462.0014Grinding set complete, standard steel
23.462.0028Grinding set complete, silicon nitride
 

Accessories / Spare parts

23.025.0109Spacer ring, for chrome steel, standard steel and silicon nitride grinding set
03.462.0377Grinding jar, chrome steel
03.470.0039Disc, chrome steel
03.107.0587Lid, chrome steel
03.462.0372Grinding jar, standard steel
03.470.0040Disc, standard steel
03.107.0586Lid, standard steel
03.111.0363Gasket for lid
 

800 ml grinding sets

Complete set, incl. grinding jar, lid with gasket and disc
(please order spacer ring separately)
23.462.0024Grinding set complete, chrome steel
23.462.0018Grinding set complete, standard steel
23.462.0010Grinding set complete, tungsten carbide
 

Accessories / Spare parts

23.025.0109Spacer ring, for chrome steel and standard steel grinding set
23.025.0110Spacer ring, for tungsten carbide grinding set
03.462.0379Grinding jar, chrome steel
03.470.0037Disc, chrome steel
03.107.0585Lid, chrome steel
03.462.0371Grinding jar, standard steel
03.470.0038Disc, standard steel
03.107.0584Lid, standard steel
03.111.0360Gasket for lid
 

100 ml grinding sets

Complete set, incl. grinding jar, lid with gasket and disc
(please order spacer ring separately)
23.462.0008Grinding set complete, chrome steel
23.462.0017Grinding set complete, standard steel
23.462.0006Grinding set complete, tungsten carbide, light
23.462.0007Grinding set complete, tungsten carbide, with protective steel jacket
 

Accessories / Spare parts

23.025.0104Spacer ring, for chrome steel and standard steel grinding set
23.025.0105Spacer ring, for tungsten carbide grinding set
23.025.0106Spacer ring, for tungsten carbide light grinding set
23.025.0103Adapter plate, for 4 x 100 ml tungsten carbide light grinding sets
03.114.0144O-ring for lid