Челюстна трошачка BB 100

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Jaw Crusher BB 100

  Jaw Crusher BB 100
breaking jaws / wearing plates
20.052.0001 BB 100, 3/N~ 400 V, 50 Hz, manganese steel / stainless steel
20.052.0003 BB 100, 230 V, 50 Hz, manganese steel / stainless steel
20.052.0004 BB 100, 3/N~ 400 V, 50 Hz, stainless steel / stainless steel
20.052.0006 BB 100, 230 V, 50 Hz, stainless steel / stainless steel
20.052.0007 BB 100, 3/N~ 400 V, 50 Hz, tungsten carbide / stainless steel
20.052.0009 BB 100, 230 V, 50 Hz, tungsten carbide / stainless steel
20.052.0037 BB 100, 3/N~ 400 V, 50 Hz, tungsten carbide / tungsten carbide
20.052.0027 BB 100, 3/N~ 400 V, 50 Hz, steel 1.1750 / steel 1.0344, , for grinding without heavy-metal contamination
20.052.0028 BB 100, 230 V, 50 Hz, steel 1.1750 / steel 1.0344, , for grinding without heavy-metal contamination
  other electrical versions available for the same price
  Accessories BB 100
22.048.0001 Breaking jaws, manganese steel, 1 pair
22.048.0002 Breaking jaws, stainless steel, 1 pair
22.048.0003 Breaking jaws, tungsten carbide, 1 pair
22.048.0017 Breaking jaws, steel 1.1750, 1 pair, , for grinding without heavy-metal contamination
22.711.0002 Wearing plates, stainless steel, 1 pair
22.711.0005 Wearing plates, tungsten carbide, 1 pair
22.711.0012 Wearing plates, steel 1.0344, 1 pair, , for grinding without heavy-metal contamination
22.609.0002 Wheels, 1 set (4 pieces)
22.351.0002 V-belt, 1 set (3 pieces)
99.200.0019 IQ/OQ Documentation for BB 100


Предмет на технически изменения и грешки