Челюстна трошачка BB 250 XL

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Jaw Crusher BB 250 XL

  complete with door, feed hopper, collecting receptacle and base frame
  breaking jaws / wearing plates
21.001.0001 BB 250 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, manganese steel / hardened steel
21.001.0002 BB 250 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, tungsten carbide / hardened steel
21.001.0003 BB 250 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, tungsten carbide / tungsten carbide
21.001.0004 BB 250 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, heavy metal free steel / heavy metal free steel
 

Version with separation unit

  Special version with automated sorting machine with 3 fractions for undersize and 1 fraction for oversize (230 V/50 Hz)
21.001.0005 BB 250 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, manganese steel / hardened steel
  other electrical versions available for the same price
  Accessories
23.003.0016 Collecting receptacle, standard steel, powder coated, 5 litres
23.003.0017 Collecting receptacle, standard steel, powder coated, 10 litres
23.003.0018 Collecting receptacle, stainless steel, 30 litres (drum) complete with connection flange and carrier with wheels
23.003.0026 Collecting funnel with outlet for continuous use, powder coated
23.003.0019 Infeed hopper, stainless steel, 10 litres incl. connection rod and manual pusher
23.412.0001 Automated sorting machine with 3 fractions for undersize and 1 fraction for oversize (230 V/50 Hz)
  Spare parts
23.048.0026 Breaking jaws, manganese steel, 1 pair
23.048.0024 Breaking jaws, tungsten carbide, 1 pair
23.048.0025 Breaking jaws, heavy metal free steel, 1 pair
23.711.0021 Wearing plates, hardened steel, 1 pair
23.711.0020 Wearing plates, tungsten carbide, 1 pair
23.711.0019 Wearing plates, heavy metal free steel, 1 pair
  other materials available on request


Предмет на технически изменения и грешки