Челюстна трошачка BB 50

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Jaw Crusher BB 50

  breaking jaws / wearing plates
20.062.0001 BB 50, 200–240 V, 50/60 Hz, manganese steel / stainless steel
20.062.0002 BB 50, 200–240 V, 50/60 Hz, stainless steel / stainless steel
20.062.0003 BB 50, 200–240 V, 50/60 Hz, tungsten carbide / tungsten carbide
20.062.0004 BB 50, 200–240 V, 50/60 Hz, zirconium oxide / zirconium oxide
20.062.0005 BB 50, 200–240 V, 50/60 Hz, steel 1.1750 / steel 1.0344, , for grinding without heavy-metal contamination
  Accessories BB 50
22.048.0014 Breaking jaws, manganese steel, 1 pair
22.048.0012 Breaking jaws, stainless steel, 1 pair
22.048.0010 Breaking jaws, tungsten carbide, 1 pair
22.048.0011 Breaking jaws, zirconium oxide, 1 pair
22.048.0016 Breaking jaws, steel 1.1750, 1 pair, , for grinding without heavy-metal contamination
22.711.0015 Wearing plates, stainless steel, 1 pair
22.711.0016 Wearing plates, tungsten carbide, 1 pair
22.711.0017 Wearing plates, zirconium oxide, 1 pair
22.711.0018 Wearing plates, steel 1.0344, 1 pair, , for grinding without heavy-metal contamination
03.050.0437 Cover lid for collecting receptacle
05.242.0038 V-belt, 1 piece
22.825.0005 Carry handles, 1 pair


Предмет на технически изменения и грешки