Челюстна трошачка BB 500 XL

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Jaw Crusher BB 500 XL

  complete with feed hopper, collecting receptacle and base frame
  breaking jaws / wearing plates
21.003.0001 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, manganese steel / hardened steel
21.003.0006 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, NiHard 4 / hardened steel
 

Version for integration

  for integration into a system at the customer’s location, with manufacturer’s declaration according to EC machine directive, with three-phase motor, without hopper, frame and protective motor switch
21.003.0003 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, manganese steel / hardened steel
21.003.0007 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, NiHard 4 / hardened steel
 

Version with separation unit

  Special version with automated sorting machine with 3 fractions for undersize and 1 fraction for oversize
21.003.0004 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, manganese steel / hardened steel
21.003.0008 BB 500 XL, 3/N~ 400 V, 50 Hz, NiHard 4 / hardened steel
  other electrical versions available for the same price
  Accessories
23.003.0025 Collecting receptacle, standard steel, powder coated, 15 litres
23.412.0003 Automated sorting machine with 3 fractions for undersize and 1 fraction for oversize (230 V/50 Hz)
  Spare parts
23.048.0033 Breaking jaws, manganese steel, 1 pair
23.048.0036 Breaking jaws, NiHard 4, 1 pair
23.711.0025 Wearing plates, hardened steel, 1 pair
  other materials available on request


Предмет на технически изменения и грешки