Ножова мелница GRINDOMIX GM 300

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Knife Mill GRINDOMIX GM 300

  complete with grinding container 5 litre of autoclavable plastic, standard lid, knife and scraper
20.252.0001 GM 300, 220–230 V, 50/60 Hz
  other electrical versions available for the same price
  Accessories GM 300
  Grinding containers, 5 litre
02.045.0056 Grinding container, autoclavable plastic (transparent and scratch-resistant), incl. knife holder
03.045.0056 Grinding container, autoclavable plastic (transparent and scratch-resistant), without knife holder
02.045.0055 Grinding container, stainless steel, incl. knife holder
03.045.0055 Grinding container, stainless steel, without knife holder
  Lids
02.107.0449 Standard lid, autoclavable plastic
02.107.0522 Lid, autoclavable plastic, for dry ice applications
02.107.0465 Gravity lid, autoclavable plastic
02.107.0480 Gravity lid, autoclavable plastic, with overflow channels
  Knives
02.446.0030 Knife of stainless steel, autoclavable
02.446.0054 Knife of stainless steel with serrated blades, autoclavable
02.446.0049 Knife of stainless steel (full metal blades and knife cylinder), autoclavable
02.446.0052 Knife with titanium-niob coating, autoclavable, for grinding without heavy-metal contamination
  Additional items
05.723.0002 Scraper
22.111.0002 Set of gaskets for lids, 10 pieces
99.200.0011 IQ/OQ Documentation for GM 300


Предмет на технически изменения и грешки