Матрицата по-долу показва взаимозависимостта между инструмент, материал на пробата и принцип на смилане. Кликнете върху поле, съответстващо на вашето приложение и ще се отвори страница със съответния продукт и допълнителна информация.

По-детайлен преглед на възможните употреби на мелниците RETSCH и челюстните трошачки ще намерите в нашата приложна база данни, която включва най-интересните доклади за изпитване, обработени в нашите тестови лаборатории.

С въвеждане на критерий за търсене като напр. вид на материала, първоначална големина или крайна големина, това ръководство ще ви помогне да придобиете най-обща представа за мелниците на RETSCH и кои може да са подходящи във вашият случай.
Моля изберете един критерий и натиснете върху "Търси"
. Можете да стесните търсенето си в следващата стъпка.