EasySieve софтуер за оценка

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

EasySieve® Evaluation Software

32.645.0031 EasySieve, for Windows®, English/German, Single-user-licence, incl. adapter RS232-USB
32.645.0032 EasySieve CFR, for Windows®, English/German, Single-user-licence, incl. adapter RS232-USB
03.025.0042 Adapter RS232-USB
  Balances
32.900.0001 Balance XS4002S (up to 4.1 kg) for test sieves up to 200/203 mm Ø
32.900.0003 Balance XS32000L (up to 32.1 kg) for test sieves up to 300 mm Ø


Предмет на технически изменения и грешки