Ситова машина с потупващ ефект AS 200 tap

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Tap Sieve Shaker AS 200 tap

  for test sieves 200 mm / 203 mm (8”) Ø, incl. sieve lid (please order test sieves and collecting pan separately)
30.025.1001 AS 200 tap, 230 V, 50 Hz, incl. sound-enclosure cabinet, conforms with CE standards
  Допълнителните електрически версии:
30.025.1002 AS 200 tap, 120 V, 60 Hz, incl. sound-enclosure cabinet, conforms with CE standards
30.025.0001 AS 200 tap, 230 V, 50 Hz
  Допълнителните електрически версии:
30.025.0002 AS 200 tap, 120 V, 60 Hz
  other electrical versions available for the same price
  Sieve stacks AS 200 tap
60.131.000998 Sieve stack consisting of 6 test sieves (ISO 3310-1), 200 mm Ø, 50 mm height (63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm) and collecting pan
60.150.000998 Sieve stack consisting of 6 test sieves (ASTM E11), 203 mm (8”) Ø, 50 mm (2”) height (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh) and collecting pan
Additional items AS 200 tap
22.783.0001 Ball-pan hardness test kit
 

Accessories for test sieves

  Test Sieves 200 mm Ø, height 50 mm
69.720.0050 Collecting pan, stainless steel, 200 mm Ø, height 50 mm
  Test Sieves 200 mm Ø, height 25 mm
69.720.0025 Collecting pan, stainless steel, 200 mm Ø, height 25 mm
  Test Sieves 203 mm Ø / 8” Ø, height 2”
69.720.3050 Collecting pan, stainless steel, 8” Ø, height 2”
  Test Sieves 203 mm Ø / 8” Ø, height 1”
69.720.3025 Collecting pan, stainless steel, 8” Ø, height 1”
 

Test Sieves

ø 200 mm, 50 mm height, stainless steel, ISO 3310/1
# mm, # mesh number, ø, height, frame
60.131.000020 20 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000025 25 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000032 32 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000036 36 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000038 38 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000040 40 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000045 45 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000050 50 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000053 53 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000056 56 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000063 63 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000071 71 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000075 75 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000080 80 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000090 90 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000100 100 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000106 106 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000112 112 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000125 125 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000140 140 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000150 150 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000160 160 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000180 180 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000200 200 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000212 212 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000224 224 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000250 250 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000280 280 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000300 300 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000315 315 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000355 355 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000400 400 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000425 425 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000450 450 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000500 500 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000560 560 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000600 600 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000630 630 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000710 710 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000800 800 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.000850 850 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.000900 900 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.001000 1.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.001120 1.12 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.001180 1.18 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.001250 1.25 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.001400 1.40 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.001600 1.60 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.001700 1.70 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.001800 1.80 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.002000 2.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.002240 2.24 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.002360 2.36 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.002500 2.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.002800 2.80 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.003150 3.15 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.003350 3.35 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.003550 3.55 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.004000 4.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.004500 4.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.004750 4.75 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.005000 5.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.005600 5.60 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.006300 6.30 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.006700 6.70 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.007100 7.10 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.008000 8.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.009000 9.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.009500 9.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.010000 10.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.011200 11.20 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.012500 12.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.013200 13.20 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.014000 14.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.016000 16.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.018000 18.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.019000 19.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.020000 20.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.022400 22.40 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.025000 25.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.026500 26.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.028000 28.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.031500 31.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.035500 35.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.037500 37.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.040000 40.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.045000 45.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.050000 50.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.053000 53.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.056000 56.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.063000 63.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.071000 71.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.075000 75.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.080000 80.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.090000 90.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.100000 100.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.106000 106.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.131.112000 112.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.131.125000 125.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
ø 200 mm, 25 mm height, stainless steel, ISO 3310/1
# mm, # mesh number, ø, height, frame
60.132.000020 20 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.000025 25 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.000032 32 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000036 36 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000038 38 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000040 40 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000045 45 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.000050 50 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.000053 53 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000056 56 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000063 63 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000071 71 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000075 75 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.000080 80 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.000090 90 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000100 100 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000106 106 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000112 112 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000125 125 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.000140 140 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.000150 150 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000160 160 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000180 180 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000200 200 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000212 212 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.000224 224 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.000250 250 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000280 280 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000300 300 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000315 315 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000355 355 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.000400 400 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.000425 425 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000450 450 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000500 500 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000560 560 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000600 600 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.000630 630 µm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.000710 710 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000800 800 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.000850 850 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.000900 900 µm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.001000 1.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.001120 1.12 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.001180 1.18 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.001250 1.25 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.001400 1.40 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.001600 1.60 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.001700 1.70 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.001800 1.80 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.002000 2.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.002240 2.24 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.002360 2.36 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.002500 2.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.002800 2.80 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.003150 3.15 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.003350 3.35 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.003550 3.55 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.004000 4.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.004500 4.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.004750 4.75 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.005000 5.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.005600 5.60 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.006300 6.30 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.006700 6.70 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.007100 7.10 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.008000 8.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.009000 9.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.009500 9.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.010000 10.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.011200 11.20 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.012500 12.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.013200 13.20 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.014000 14.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.016000 16.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.018000 18.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.019000 19.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.020000 20.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.022400 22.40 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.025000 25.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.026500 26.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.028000 28.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.031500 31.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.035500 35.50 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.037500 37.50 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.040000 40.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.045000 45.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.050000 50.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.053000 53.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.056000 56.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.063000 63.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.071000 71.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.075000 75.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.080000 80.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.090000 90.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
60.122.100000 100.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel *)
60.122.106000 106.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel
60.122.112000 112.00 mm, 200 mm, 25 mm, stainless steel *)
60.122.125000 125.00 mm, 200 mm, 50 mm, stainless steel
8" Ø x 2" height
  ISO 3310/1
  stainless steel with wire gauze
  20 µm
60.149.000025 25 µm
60.149.000032 32 µm *)
60.149.000036 36 µm *)
60.149.000038 38 µm *)
60.149.000040 40 µm
60.149.000045 45 µm
60.149.000050 50 µm *)
60.149.000053 53 µm
60.149.000056 56 µm *)
60.149.000063 63 µm
60.149.000071 71 µm
60.149.000075 75 µm *)
60.149.000080 80 µm
60.149.000090 90 µm
60.149.000100 100 µm *)
60.149.000106 106 µm
60.149.000112 112 µm *)
60.149.000125 125 µm
60.149.000140 140 µm
60.149.000150 150 µm *)
60.149.000160 160 µm
60.149.000180 180 µm
60.149.000200 200 µm *)
60.149.000212 212 µm
60.149.000224 224 µm *)
60.149.000250 250 µm
60.149.000280 280 µm
60.149.000300 300 µm *)
60.149.000315 315 µm
60.149.000355 355 µm
60.149.000400 400 µm *)
60.149.000425 425 µm
60.149.000450 450 µm *)
60.149.000500 500 µm
60.149.000560 560 µm
60.149.000600 600 µm *)
60.149.000630 630 µm
60.149.000710 710 µm
60.149.000800 800 µm *)
60.149.000850 850 µm
60.149.000900 900 µm *)
60.149.001000 1.00 mm
60.149.001120 1.12 mm
60.149.001180 1.18 mm *)
60.149.001250 1.25 mm
60.149.001400 1.40 mm
60.149.001600 1.60 mm *)
60.149.001700 1.70 mm
60.149.001800 1.80 mm *)
60.149.002000 2.00 mm
60.149.002240 2.24 mm
60.149.002360 2.36 mm *)
60.149.002500 2.50 mm
60.149.002800 2.80 mm
60.149.003150 3.15 mm *)
60.149.003350 3.35 mm
60.149.003550 3.55 mm *)
60.149.004000 4.00 mm
60.149.004500 4.50 mm
60.149.004750 4.75 mm *)
60.149.005000 5.00 mm
60.149.005600 5.60 mm
60.149.006300 6.30 mm *)
60.149.006700 6.70 mm
60.149.007100 7.10 mm *)
60.149.008000 8.00 mm
60.149.009000 9.00 mm
60.149.009500 9.50 mm *)
60.149.010000 10.00 mm
60.149.011200 11.20 mm
60.149.012500 12.50 mm *)
60.149.013200 13.20 mm
60.149.014000 14.00 mm *)
60.149.016000 16.00 mm
60.149.018000 18.00 mm
60.149.019000 19.00 mm *)
60.149.020000 20.00 mm
60.149.022400 22.40 mm
60.149.025000 25.00 mm *)
60.149.026500 26.50 mm
60.149.028000 28.00 mm *)
60.149.031500 31.50 mm
60.149.035500 35.50 mm
60.149.037500 37.50 mm *)
60.149.040000 40.00 mm
60.149.045000 45.00 mm
60.149.050000 50.00 mm *)
60.149.053000 53.00 mm
60.149.056000 56.00 mm *)
60.149.063000 63.00 mm
60.149.071000 71.00 mm
60.149.075000 75.00 mm *)
60.149.080000 80.00 mm
60.149.090000 90.00 mm
60.149.100000 100.00 mm *)
60.149.106000 106.00 mm
60.149.112000 112.00 mm *)
60.149.125000 125.00 mm
8" Ø x 1" height
  ISO 3310/1
  stainless steel with wire gauze
  20 µm
60.140.000025 25 µm
60.140.000032 32 µm *)
60.140.000036 36 µm *)
60.140.000038 38 µm *)
60.140.000040 40 µm
60.140.000045 45 µm
60.140.000050 50 µm *)
60.140.000053 53 µm
60.140.000056 56 µm *)
60.140.000063 63 µm
60.140.000071 71 µm
60.140.000075 75 µm *)
60.140.000080 80 µm
60.140.000090 90 µm
60.140.000100 100 µm *)
60.140.000106 106 µm
60.140.000112 112 µm *)
60.140.000125 125 µm
60.140.000140 140 µm
60.140.000150 150 µm *)
60.140.000160 160 µm
60.140.000180 180 µm
60.140.000200 200 µm *)
60.140.000212 212 µm
60.140.000224 224 µm *)
60.140.000250 250 µm
60.140.000280 280 µm
60.140.000300 300 µm *)
60.140.000315 315 µm
60.140.000355 355 µm
60.140.000400 400 µm *)
60.140.000425 425 µm
60.140.000450 450 µm *)
60.140.000500 500 µm
60.140.000560 560 µm
60.140.000600 600 µm *)
60.140.000630 630 µm
60.140.000710 710 µm
60.140.000800 800 µm *)
60.140.000850 850 µm
60.140.000900 900 µm *)
60.140.001000 1.00 mm
60.140.001120 1.12 mm
60.140.001180 1.18 mm *)
60.140.001250 1.25 mm
60.140.001400 1.40 mm
60.140.001600 1.60 mm *)
60.140.001700 1.70 mm
60.140.001800 1.80 mm *)
60.140.002000 2.00 mm
60.140.002240 2.24 mm
60.140.002360 2.36 mm *)
60.140.002500 2.50 mm
60.140.002800 2.80 mm
60.140.003150 3.15 mm *)
60.140.003350 3.35 mm
60.140.003550 3.55 mm *)
60.140.004000 4.00 mm
60.140.004500 4.50 mm
60.140.004750 4.75 mm *)
60.140.005000 5.00 mm
60.140.005600 5.60 mm
60.140.006300 6.30 mm *)
60.140.006700 6.70 mm
60.140.007100 7.10 mm *)
60.140.008000 8.00 mm
60.140.009000 9.00 mm
60.140.009500 9.50 mm *)
60.140.010000 10.00 mm
60140011200 11.20 mm
60.140.012500 12.50 mm *)
60.140.013200 13.20 mm
60.140.014000 14.00 mm *)
60.140.016000 16.00 mm
60.140.018000 18.00 mm
60.140.019000 19.00 mm *)
60.140.020000 20.00 mm
60.140.022400 22.40 mm
60.140.025000 25.00 mm *)
60.140.026500 26.50 mm
60.140.028000 28.00 mm *)
60.140.031500 31.50 mm
60.140.035500 35.50 mm
60.140.037500 37.50 mm *)
60.140.040000 40.00 mm
60.140.045000 45.00 mm
60.140.050000 50.00 mm *)
60.140.053000 53.00 mm
60.140.056000 56.00 mm *)
60.140.063000 63.00 mm
60.140.071000 71.00 mm
60.140.075000 75.00 mm *)
60.140.080000 80.00 mm
60.140.090000 90.00 mm
60.140.100000 100.00 mm *)
60.140.106000 106.00 mm
60.140.112000 112.00 mm *)
60.140.125000 125.00 mm
200 mm Ø x 50 mm height
  ASTM E 11
  stainless steel with wire gauze
  20 µm; 635 Mesh
60.132.000025 25 µm; 500 Mesh
60.132.000032 32 µm; 450 Mesh
60.132.000038 38 µm; 400 Mesh
60.132.000045 45 µm; 325 Mesh
60.132.000053 53 µm; 270 Mesh
60.132.000063 63 µm; 230 Mesh
60.132.000075 75 µm; 200 Mesh
60.132.000090 90 µm; 170 Mesh
60.132.000106 106 µm; 140 Mesh
60.132.000125 125 µm; 120 Mesh
60.132.000150 150 µm; 100 Mesh
60.132.000180 180 µm; 80 Mesh
60.132.000212 212 µm; 70 Mesh
60.132.000250 250 µm; 60 Mesh
60.132.000300 300 µm; 50 Mesh
60.132.000355 355 µm; 45 Mesh
60.132.000425 425 µm; 40 Mesh
60.132.000500 500 µm; 35 Mesh
60.132.000600 600 µm; 30 Mesh
60.132.000710 710 µm; 25 Mesh
60.132.000850 850 µm; 20 Mesh
60.132.001000 1.00 mm; 18 Mesh
60.132.001180 1.18 mm; 16 Mesh
60.132.001400 1.40 mm; 14 Mesh
60.132.001700 1.70 mm; 12 Mesh
60.132.002000 2.00 mm; 10 Mesh
60.132.002360 2.36 mm; 8 Mesh
60.132.002800 2.80 mm; 7 Mesh
60.132.003350 3.35 mm; 6 Mesh
60.132.004000 4.00 mm; 5 Mesh
60.132.004750 4.75 mm; 4 Mesh
60.132.005600 5.60 mm; 3.5 Mesh
60.132.006300 6.30 mm; 1/4 "
60.132.006700 6.70 mm; 0.265 "
60.132.008000 8.00 mm; 5/16 "
60.132.009500 9.50 mm; 3/8 "
60.132.011200 11.20 mm; 7/16 "
60.132.012500 12.50 mm; 1/2 "
60.132.013200 13.20 mm; 0.530 "
60.132.016000 16.00 mm; 5/8 "
60.132.019000 19.00 mm; 3/4 "
60.132.022400 22.40 mm; 7/8 "
60.132.025000 25.00 mm; 1 "
60.132.026500 26.50 mm; 1.06 "
60.132.031500 31.50 mm; 1 1/4 "
60.132.037500 37.50 mm; 1 1/2 "
60.132.045000 45.00 mm; 1 3/4 "
60.132.050000 50.00 mm; 2 "
60.132.053000 53.00 mm; 2.12 "
60.132.063000 63.00 mm; 2 1/2 "
60.132.075000 75.00 mm; 3 "
60.132.090000 90.00 mm; 3 1/2 "
60.132.100000 100.00 mm; 4 "
60.132.106000 106.00 mm; 4.24 "
60.132.125000 125.00 mm; 5 "
200 mm Ø x 25 mm height
  ASTM E 11
  stainless steel with wire gauze
  20 µm; 635 Mesh
60.123.000025 25 µm; 500 Mesh
60.123.000032 32 µm; 450 Mesh
60.123.000038 38 µm; 400 Mesh
60.123.000045 45 µm; 325 Mesh
60.123.000053 53 µm; 270 Mesh
60.123.000063 63 µm; 230 Mesh
60.123.000075 75 µm; 200 Mesh
60.123.000090 90 µm; 170 Mesh
60.123.000106 106 µm; 140 Mesh
60.123.000125 125 µm; 120 Mesh
60.123.000150 150 µm; 100 Mesh
60.123.000180 180 µm; 80 Mesh
60.123.000212 212 µm; 70 Mesh
60.123.000250 250 µm; 60 Mesh
60.123.000300 300 µm; 50 Mesh
60.123.000355 355 µm; 45 Mesh
60.123.000425 425 µm; 40 Mesh
60.123.000500 500 µm; 35 Mesh
60.123.000600 600 µm; 30 Mesh
60.123.000710 710 µm; 25 Mesh
60.123.000850 850 µm; 20 Mesh
60.123.001000 1.00 mm; 18 Mesh
60.123.001180 1.18 mm; 16 Mesh
60.123.001400 1.40 mm; 14 Mesh
60.123.001700 1.70 mm; 12 Mesh
60.123.002000 2.00 mm; 10 Mesh
60.123.002360 2.36 mm; 8 Mesh
60.123.002800 2.80 mm; 7 Mesh
60.123.003350 3.35 mm; 6 Mesh
60.123.004000 4.00 mm; 5 Mesh
60.123.004750 4.75 mm; 4 Mesh
60.123.005600 5.60 mm; 3.5 Mesh
60.123.006300 6.30 mm; 1/4 "
60.123.006700 6.70 mm; 0.265 "
60.123.008000 8.00 mm; 5/16 "
60.123.009500 9.50 mm; 3/8 "
60.123.011200 11.20 mm; 7/16 "
60.123.012500 12.50 mm; 1/2 "
60.123.013200 13.20 mm; 0.530 "
60.123.016000 16.00 mm; 5/8 "
60.123.019000 19.00 mm; 3/4 "
60.123.022400 22.40 mm; 7/8 "
60.123.025000 25.00 mm; 1 "
60.123.026500 26.50 mm; 1.06 "
60.123.031500 31.50 mm; 1 1/4 "
60.123.037500 37.50 mm; 1 1/2 "
60.123.045000 45.00 mm; 1 3/4 "
60.123.050000 50.00 mm; 2 "
60.123.053000 53.00 mm; 2.12 "
60.123.063000 63.00 mm; 2 1/2 "
60.123.075000 75.00 mm; 3 "
60.123.090000 90.00 mm; 3 1/2 "
60.123.100000 100.00 mm; 4 "
60.123.106000 106.00 mm; 4.24 "
60.123.125000 125.00 mm; 5 "
8" Ø x 2" height
  ASTM E 11
  stainless steel with wire gauze
  20 µm; 635 Mesh
60.150.000025 25 µm; 500 Mesh
60.150.000032 32 µm; 450 Mesh
60.150.000038 38 µm; 400 Mesh
60.150.000045 45 µm; 325 Mesh
60.150.000053 53 µm; 270 Mesh
60.150.000063 63 µm; 230 Mesh
60.150.000075 75 µm; 200 Mesh
60.150.000090 90 µm; 170 Mesh
60.150.000106 106 µm; 140 Mesh
60.150.000125 125 µm; 120 Mesh
60.150.000150 150 µm; 100 Mesh
60.150.000180 180 µm; 80 Mesh
60.150.000212 212 µm; 70 Mesh
60.150.000250 250 µm; 60 Mesh
60.150.000300 300 µm; 50 Mesh
60.150.000355 355 µm; 45 Mesh
60.150.000425 425 µm; 40 Mesh
60.150.000500 500 µm; 35 Mesh
60.150.000600 600 µm; 30 Mesh
60.150.000710 710 µm; 25 Mesh
60.150.000850 850 µm; 20 Mesh
60.150.001000 1.00 mm; 18 Mesh
60.150.001180 1.18 mm; 16 Mesh
60.150.001400 1.40 mm; 14 Mesh
60.150.001700 1.70 mm; 12 Mesh
60.150.002000 2.00 mm; 10 Mesh
60.150.002360 2.36 mm; 8 Mesh
60.150.002800 2.80 mm; 7 Mesh
60.150.003350 3.35 mm; 6 Mesh
60.150.004000 4.00 mm; 5 Mesh
60.150.004750 4.75 mm; 4 Mesh
60.150.005600 5.60 mm; 3.5 Mesh
60.150.006300 6.30 mm; 1/4 "
60.150.006700 6.70 mm; 0.265 "
60.150.008000 8.00 mm; 5/16 "
60.150.009500 9.50 mm; 3/8 "
60.150.011200 11.20 mm; 7/16 "
60.150.012500 12.50 mm; 1/2 "
60.150.013200 13.20 mm; 0.530 "
60.150.016000 16.00 mm; 5/8 "
60.150.019000 19.00 mm; 3/4 "
60.150.022400 22.40 mm; 7/8 "
60.150.025000 25.00 mm; 1 "
60.150.026500 26.50 mm; 1.06 "
60.150.031500 31.50 mm; 1 1/4 "
60.150.037500 37.50 mm; 1 1/2 "
60.150.045000 45.00 mm; 1 3/4 "
60.150.050000 50.00 mm; 2 "
60.150.053000 53.00 mm; 2.12 "
60.150.063000 63.00 mm; 2 1/2 "
60.150.075000 75.00 mm; 3 "
60.150.090000 90.00 mm; 3 1/2 "
60.150.100000 100.00 mm; 4 "
60.150.106000 106.00 mm; 4.24 "
60.150.125000 125.00 mm; 5 "
8" Ø x 1" height
  ASTM E 11
  stainless steel with wire gauze
  20 µm; 635 Mesh
60.141.000025 25 µm; 500 Mesh
60.141.000032 32 µm; 450 Mesh
60.141.000038 38 µm; 400 Mesh
60.141.000045 45 µm; 325 Mesh
60.141.000053 53 µm; 270 Mesh
60.141.000063 63 µm; 230 Mesh
60.141.000075 75 µm; 200 Mesh
60.141.000090 90 µm; 170 Mesh
60.141.000106 106 µm; 140 Mesh
60.141.000125 125 µm; 120 Mesh
60.141.000150 150 µm; 100 Mesh
60.141.000180 180 µm; 80 Mesh
60.141.000212 212 µm; 70 Mesh
60.141.000250 250 µm; 60 Mesh
60.141.000300 300 µm; 50 Mesh
60.141.000355 355 µm; 45 Mesh
60.141.000425 425 µm; 40 Mesh
60.141.000500 500 µm; 35 Mesh
60.141.000600 600 µm; 30 Mesh
60.141.000710 710 µm; 25 Mesh
60.141.000850 850 µm; 20 Mesh
60.141.001000 1.00 mm; 18 Mesh
60.141.001180 1.18 mm; 16 Mesh
60.141.001400 1.40 mm; 14 Mesh
60.141.001700 1.70 mm; 12 Mesh
60.141.002000 2.00 mm; 10 Mesh
60.141.002360 2.36 mm; 8 Mesh
60.141.002800 2.80 mm; 7 Mesh
60.141.003350 3.35 mm; 6 Mesh
60.141.004000 4.00 mm; 5 Mesh
60.141.004750 4.75 mm; 4 Mesh
60.141.005600 5.60 mm; 3.5 Mesh
60.141.006300 6.30 mm; 1/4 "
60.141.006700 6.70 mm; 0.265 "
60.141.008000 8.00 mm; 5/16 "
60.141.009500 9.50 mm; 3/8 "
60.141.011200 11.20 mm; 7/16 "
60.141.012500 12.50 mm; 1/2 "
60.141.013200 13.20 mm; 0.530 "
60.141.016000 16.00 mm; 5/8 "
60.141.019000 19.00 mm; 3/4 "
60.141.022400 22.40 mm; 7/8 "
60.141.025000 25.00 mm; 1 "
60.141.026500 26.50 mm; 1.06 "
60.141.031500 31.50 mm; 1 1/4 "
60.141.037500 37.50 mm; 1 1/2 "
60.141.045000 45.00 mm; 1 3/4 "
60.141.050000 50.00 mm; 2 "
60.141.053000 53.00 mm; 2.12 "
60.141.063000 63.00 mm; 2 1/2 "
60.141.075000 75.00 mm; 3 "
60.141.090000 90.00 mm; 3 1/2 "
60.141.100000 100.00 mm; 4 "
60.141.106000 106.00 mm; 4.24 "
60.141.125000 125.00 mm; 5 "


*) Main Series R’10 according to DIN 323

 

Предмет на технически изменения и грешки