Ситова машина AS 450 basic

Поискайте безплатна, необвързваща оферта!

Моля, маркирайте елементите, които искате да добавите към списъка с Вашето запитване. Можете да изберете продукти от всяка продуктова страница.

Избраните от вас продукти са изобразени в списъка на Вашето запитване (в дясната колона).

Vibratory Sieve Shakers AS 450

  for test sieves up to 450 mm / 18” Ø (please order clamping device, test sieves and collecting pan separately)
30.029.0001 AS 450 basic, 230 V, 50 Hz
  other electrical versions available for the same price
  Clamping devices AS 450
  AS 450 basic
32.662.0020 Clamping device “standard”, for test sieves 400/450 mm Ø
32.662.0033 Wet sieving clamping device “standard”, for test sieves 400/450 mm Ø
  Sieve stacks AS 450
60.166.000998 Sieve stack consisting of 10 test sieves (ISO 3310-1), 400 mm Ø, 65 mm height (63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 31.5 mm) and collecting pan
60.168.000999 Sieve stack consisting of 7 test sieves (ISO 3310-1), 450 mm Ø, 100 mm height (63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) and collecting pan
60.167.000998 Sieve stack consisting of 10 test sieves (ASTM E11), 400 mm Ø, 65 mm height, (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh, 5/16”, 5/8”, 1.1/4”) and collecting pan
60.169.000999 Sieve stack consisting of 7 test sieves (ASTM E11), 450 mm Ø, 100 mm height (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) and collecting pan
  Test Sieves 400 mm Ø
60.010.000400 Collecting pan, stainless steel, 400 mm Ø, height 65 mm
60.220.000400 Intermediate pan, stainless steel, 400 mm Ø, height 65 mm
60.935.000400 Intermediate ring, stainless steel, 400 mm Ø, height 65 mm
69.540.0050 Sieve lid, stainless steel, 400 mm Ø
05.114.0048 O-ring for test sieves, 400 mm Ø
  Test Sieves 450 mm Ø
60.010.000450 Collecting pan, stainless steel, 450 mm Ø, height 50 mm
60.220.000450 Intermediate pan, stainless steel, 450 mm Ø, height 100 mm
60.935.000450 Intermediate ring, stainless steel, 450 mm Ø, height 100 mm
69.545.0050 Sieve lid, stainless steel, 450 mm Ø
05.114.0012 O-ring for test sieves, 450 mm Ø
  400 mm Ø x 65 mm height
  ISO 3310/1
  stainless steel with wire gauze
60.166.000025 25 µm
60.166.000032 32 µm *)
60.166.000036 36 µm *)
60.166.000038 38 µm
60.166.000040 40 µm
60.166.000045 45 µm *)
60.166.000050 50 µm
60.166.000053 53 µm *)
60.166.000056 56 µm
60.166.000063 63 µm
60.166.000071 71 µm *)
60.166.000075 75 µm
60.166.000080 80 µm
60.166.000090 90 µm *)
60.166.000100 100 µm
60.166.000106 106 µm *)
60.166.000112 112 µm
60.166.000125 125 µm
60.166.000140 140 µm *)
60.166.000150 150 µm
60.166.000160 160 µm
60.166.000180 180 µm *)
60.166.000200 200 µm
60.166.000212 212 µm *)
60.166.000224 224 µm
60.166.000250 250 µm
60.166.000280 280 µm *)
60.166.000300 300 µm
60.166.000315 315 µm
60.166.000355 355 µm *)
60.166.000400 400 µm
60.166.000425 425 µm *)
60.166.000450 450 µm
60.166.000500 500 µm
60.166.000560 560 µm *)
60.166.000600 600 µm
60.166.000630 630 µm
60.166.000710 710 µm *)
60.166.000800 800 µm
60.166.000850 850 µm *)
60.166.000900 900 µm
60.166.001000 1.00 mm
60.166.001120 1.12 mm *)
60.166.001180 1.18 mm
60.166.001250 1.25 mm
60.166.001400 1.40 mm *)
60.166.001600 1.60 mm
60.166.001700 1.70 mm *)
60.166.001800 1.80 mm
60.166.002000 2.00 mm
60.166.002240 2.24 mm *)
60.166.002360 2.36 mm
60.166.002500 2.50 mm
60.166.002800 2.80 mm *)
60.166.003150 3.15 mm
60.166.003350 3.35 mm *)
60.166.003550 3.55 mm
60.166.004000 4.00 mm
60.166.004500 4.50 mm *)
60.166.004750 4.75 mm
60.166.005000 5.00 mm
60.166.005600 5.60 mm *)
60.166.006300 6.30 mm
60.166.006700 6.70 mm *)
60.166.007100 7.10 mm
60.166.008000 8.00 mm
60.166.009000 9.00 mm *)
60.166.009500 9.50 mm
60.166.010000 10.00 mm
60.166.011200 11.20 mm *)
60.166.012500 12.50 mm
60.166.013200 13.20 mm *)
60.166.014000 14.00 mm
60.166.016000 16.00 mm
60.166.018000 18.00 mm *)
60.166.019000 19.00 mm
60.166.020000 20.00 mm
60.166.022400 22.40 mm *)
60.166.025000 25.00 mm
60.166.026500 26.50 mm *)
60.166.028000 28.00 mm
60.166.031500 31.50 mm
60.166.035500 35.50 mm *)
60.166.037500 37.50 mm
60.166.040000 40.00 mm
60.166.045000 45.00 mm *)
60.166.050000 50.00 mm
60.166.053000 53.00 mm *)
60.166.056000 56.00 mm
60.166.063000 63.00 mm
60.166.071000 71.00 mm *)
60.166.075000 75.00 mm
60.166.080000 80.00 mm
60.166.090000 90.00 mm *)
60.166.100000 100.00 mm
60.166.106000 106.00 mm *)
60.166.112000 112.00 mm
60.166.125000 125.00 mm
  450 mm Ø x 100 mm height
  ISO 3310/1
  stainless steel with wire gauze
60.168.000036 36 µm
60.168.000038 38 µm
60.168.000040 40 µm
60.168.000045 45 µm *)
60.168.000050 50 µm
60.168.000053 53 µm *)
60.168.000056 56 µm
60.168.000063 63 µm
60.168.000071 71 µm *)
60.168.000075 75 µm
60.168.000080 80 µm
60.168.000090 90 µm *)
60.168.000100 100 µm
60.168.000106 106 µm *)
60.168.000112 112 µm
60.168.000125 125 µm
60.168.000140 140 µm *)
60.168.000150 150 µm
60.168.000160 160 µm
60.168.000180 180 µm *)
60.168.000200 200 µm
60.168.000212 212 µm *)
60.168.000224 224 µm
60.168.000250 250 µm
60.168.000280 280 µm *)
60.168.000300 300 µm
60.168.000315 315 µm
60.168.000355 355 µm *)
60.168.000400 400 µm
60.168.000425 425 µm *)
60.168.000450 450 µm
60.168.000500 500 µm
60.168.000560 560 µm *)
60.168.000600 600 µm
60.168.000630 630 µm
60.168.000710 710 µm *)
60.168.000800 800 µm
60.168.000850 850 µm *)
60.168.000900 900 µm
60.168.001000 1.00 mm
60.168.001120 1.12 mm *)
60.168.001180 1.18 mm
60.168.001250 1.25 mm
60.168.001400 1.40 mm *)
60.168.001600 1.60 mm
60.168.001700 1.70 mm *)
60.168.001800 1.80 mm
60.168.002000 2.00 mm
60.168.002240 2.24 mm *)
60.168.002360 2.36 mm
60.168.002500 2.50 mm
60.168.002800 2.80 mm *)
60.168.003150 3.15 mm
60.168.003350 3.35 mm *)
60.168.003550 3.55 mm
60.168.004000 4.00 mm
60.168.004500 4.50 mm *)
60.168.004750 4.75 mm
60.168.005000 5.00 mm
60.168.005600 5.60 mm *)
60.168.006300 6.30 mm
60.168.006700 6.70 mm *)
60.168.007100 7.10 mm
60.168.008000 8.00 mm
60.168.009000 9.00 mm *)
60.168.009500 9.50 mm
60.168.010000 10.00 mm
60.168.011200 11.20 mm *)
60.168.012500 12.50 mm
60.168.013200 13.20 mm *)
60.168.014000 14.00 mm
60.168.016000 16.00 mm
60.168.018000 18.00 mm *)
60.168.019000 19.00 mm
60.168.020000 20.00 mm
60.168.022400 22.40 mm *)
60.168.025000 25.00 mm
60.168.026500 26.50 mm *)
60.168.028000 28.00 mm
60.168.031500 31.50 mm
60.168.035500 35.50 mm *)
60.168.037500 37.50 mm
60.168.040000 40.00 mm
60.168.045000 45.00 mm *)
60.168.050000 50.00 mm
60.168.053000 53.00 mm *)
60.168.056000 56.00 mm
60.168.063000 63.00 mm
60.168.071000 71.00 mm *)
60.168.075000 75.00 mm
60.168.080000 80.00 mm
60.168.090000 90.00 mm *)
60.168.100000 100.00 mm
60.168.106000 106.00 mm *)
60.168.112000 112.00 mm
60.168.125000 125.00 mm
  400 mm Ø x 65 mm height
  ASTM E 11
  stainless steel with wire gauze
60.167.000025 25 µm; 500 Mesh
60.167.000032 32 µm; 450 Mesh
60.167.000038 38 µm; 400 Mesh
60.167.000045 45 µm; 325 Mesh
60.167.000053 53 µm; 270 Mesh
60.167.000063 63 µm; 230 Mesh
60.167.000075 75 µm; 200 Mesh
60.167.000090 90 µm; 170 Mesh
60.167.000106 106 µm; 140 Mesh
60.167.000125 125 µm; 120 Mesh
60.167.000150 150 µm; 100 Mesh
60.167.000180 180 µm; 80 Mesh
60.167.000212 212 µm; 70 Mesh
60.167.000250 250 µm; 60 Mesh
60.167.000300 300 µm; 50 Mesh
60.167.000355 355 µm; 45 Mesh
60.167.000425 425 µm; 40 Mesh
60.167.000500 500 µm; 35 Mesh
60.167.000600 600 µm; 30 Mesh
60.167.000710 710 µm; 25 Mesh
60.167.000850 850 µm; 20 Mesh
60.167.001000 1.00 mm; 18 Mesh
60.167.001180 1.18 mm; 16 Mesh
60.167.001400 1.40 mm; 14 Mesh
60.167.001700 1.70 mm; 12 Mesh
60.167.002000 2.00 mm; 10 Mesh
60.167.002360 2.36 mm; 8 Mesh
60.167.002800 2.80 mm; 7 Mesh
60.167.003350 3.35 mm; 6 Mesh
60.167.004000 4.00 mm; 5 Mesh
60.167.004750 4.75 mm; 4 Mesh
60.167.005600 5.60 mm; 3.5 Mesh
60.167.006300 6.30 mm; 1/4 "
60.167.006700 6.70 mm; 0.265 "
60.167.008000 8.00 mm; 5/16 "
60.167.009500 9.50 mm; 3/8 "
60.167.011200 11.20 mm; 7/16 "
60.167.012500 12.50 mm; 1/2 "
60.167.013200 13.20 mm; 0.530 "
60.167.016000 16.00 mm; 5/8 "
60.167.019000 19.00 mm; 3/4 "
60.167.022400 22.40 mm; 7/8 "
60.167.025000 25.00 mm; 1 "
60.167.026500 26.50 mm; 1.06 "
60.167.031500 31.50 mm; 1 1/4 "
60.167.037500 37.50 mm; 1 1/2 "
60.167.045000 45.00 mm; 1 3/4 "
60.167.050000 50.00 mm; 2 "
60.167.053000 53.00 mm; 2.12 "
60.167.063000 63.00 mm; 2 1/2 "
60.167.075000 75.00 mm; 3 "
60.167.090000 90.00 mm; 3 1/2 "
60.167.100000 100.00 mm; 4 "
60.167.106000 106.00 mm; 4.24 "
60.167.125000 125.00 mm; 5 "
  450 mm Ø x 100 mm height
  ASTM E 11
  stainless steel with wire gauze
60.169.000038 38 µm; 400 Mesh
60.169.000045 45 µm; 325 Mesh
60.169.000053 53 µm; 270 Mesh
60.169.000063 63 µm; 230 Mesh
60.169.000075 75 µm; 200 Mesh
60.169.000090 90 µm; 170 Mesh
60.169.000106 106 µm; 140 Mesh
60.169.000125 125 µm; 120 Mesh
60.169.000150 150 µm; 100 Mesh
60.169.000180 180 µm; 80 Mesh
60.169.000212 212 µm; 70 Mesh
60.169.000250 250 µm; 60 Mesh
60.169.000300 300 µm; 50 Mesh
60.169.000355 355 µm; 45 Mesh
60.169.000425 425 µm; 40 Mesh
60.169.000500 500 µm; 35 Mesh
60.169.000600 600 µm; 30 Mesh
60.169.000710 710 µm; 25 Mesh
60.169.000850 850 µm; 20 Mesh
60.169.001000 1.00 mm; 18 Mesh
60.169.001180 1.18 mm; 16 Mesh
60.169.001400 1.40 mm; 14 Mesh
60.169.001700 1.70 mm; 12 Mesh
60.169.002000 2.00 mm; 10 Mesh
60.169.002360 2.36 mm; 8 Mesh
60.169.002800 2.80 mm; 7 Mesh
60.169.003350 3.35 mm; 6 Mesh
60.169.004000 4.00 mm; 5 Mesh
60.169.004750 4.75 mm; 4 Mesh
60.169.005600 5.60 mm; 3.5 Mesh
60.169.006300 6.30 mm; 1/4 "
60.169.006700 6.70 mm; 0.265 "
60.169.008000 8.00 mm; 5/16 "
60.169.009500 9.50 mm; 3/8 "
60.169.011200 11.20 mm; 7/16 "
60.169.012500 12.50 mm; 1/2 "
60.169.013200 13.20 mm; 0.530 "
60.169.016000 16.00 mm; 5/8 "
60.169.019000 19.00 mm; 3/4 "
60.169.022400 22.40 mm; 7/8 "
60.169.025000 25.00 mm; 1 "
60.169.026500 26.50 mm; 1.06 "
60.169.031500 31.50 mm; 1 1/4 "
60.169.037500 37.50 mm; 1 1/2 "
60.169.045000 45.00 mm; 1 3/4 "
60.169.050000 50.00 mm; 2 "
60.169.053000 53.00 mm; 2.12 "
60.169.063000 63.00 mm; 2 1/2 "
60.169.075000 75.00 mm; 3 "
60.169.090000 90.00 mm; 3 1/2 "
60.169.100000 100.00 mm; 4 "
60.169.106000 106.00 mm; 4.24 "
60.169.125000 125.00 mm; 5 "


*) Main Series R’10 according to DIN 323

 

Предмет на технически изменения и грешки