Като част от RETSCH ние предоставяме на клиентите ни професионална помощ и персонализирани решения за да намерите ортималното решение за подготовката на вашите проби. За тази цел в нашите приложни лаборатории ви предоставяме безплатно тестване на вашите проби.

Ако желаете да представите проби за тестване, моля попълнете следния онлайн въпросник:

"Намаляване големината на частиците" въпросник е предназначен за проби, които трябва да бъдат смлени до конкретна аналитична големина.

"Пресяване" въпросник е предназначен за проби на материали, на които трябва да се определи разпределението размерите на частиците.

След като попълните въпросника, вие ще получите PDF копие на имейл адреса ви за печат. Моля, изпратете подписания PDF заедно с представителната проба до локалният дилър на RETSCH.