RETSCH – more than 100 Years of Innovation

Компанията е създадена през 1915 г. от Ф. Курт Реч. След няколко години той регистрира първият патент за смилаща технология: механичен хаван, който става известен по целия свят като “Реч мелница”.

Тази иновация замества тежкия ръчен труд при смилането с ръчни хавани и мелницата става стандарт в лабораториите и спечелва на Retsch отлична репутация в лабораторните и научно-изследователски среди по света.

Днес Retsch е водещ доставчик на решения за намаляване размерите и характеризиране големината на частици с дъщерни компании в Съединените Щати, Китай, Япония, Индия, Франция, Италия, Бенелюкс, Русия, Великобритания и Тайланд като експортира над 80% от производството си по света.

Философията на Retsch се базира на ориентация към клиента и върхови водещи технологии. Тя рефлектира и върху продуктите ни, чиито висококачествени компоненти са проектирани за перфектно взаимодействие. Продуктите на Retsch гарантират репрезентативни и репродуктивни резултати за смилане и анализ на частиците, както и лесна и комфортна работа с тях.

От 1990 RETSCH е част от непрекъснато развиващата се група ВЕРДЕР и формира основата на Научното Направление на групата. Други компании, които са част от това направление са ATM, Carbolite-Gero, ELTRA и Retsch Technology.

История

1915
Компанията е основана от Ф. Курт Реч в Дюселдорф.
1952 Инж. Дърк Сийслинг поема управлението на F. Kurt Retsch KG. Производството на лабораторно оборудване става с все
по-голямо значение за фирмата.

1963
Retsch увеличава сътрудничеството си с университети и институти с цел продуктите на фирмата да са винаги в крак с последните тенденции, стандарти и изисквания. В края на 60-те експорта заема 35% от произведените продукти.

1989
Андре Вердер и Франс Бейкър изкупуват по равно дяловете на F. Kurt Retsch KG. Постепенно Retsch се превръща от
фамилна в международна компания.

1998
Създава се Retsch Technology център, в кооперация с Jenoptik L.O.S. GmbH, под шапката на Retsch.

2000
Retsch Technology се отделя като независима компания.

2003
Представяне на най-новото поколение продукти ZM 200 / PM 100 / PM 200


2006
Създадено е дъщерно представителство в Китай.

2013 Retsch революционизира смилането с напълно нов тип мелница: Високоенергийната топкова мелница Emax.

1923
Първата създадена лабораторна екипировка на фирмата е механичен хаван, станал известен като РЕЧ Мелница - синоним на бърза и лесна лабораторна работа.

1959
Retsch увеличава гамата си с механични сита, разделители на проби и магнитни миксери. По-голямото производство се
нуждае от по-голямо пространство, поради това компанията се премества в гр. Хаан.

1976
Компанията се премества в нови офиси в гр. Хаан, които с постоянни разширения са седалище на фирмата и днес.1993
Съзадено е дъщерно представителство във
Великобритания.
1999
Създадено е дъщерно представителство в Япония. Андре Вердер става едноличен собственик на фирмата Retsch.

2001
Създадено е дъщерно представителство в Съединените Щати.2005
Централния офис в гр. Хаан, Германия се реновира и модернизира. Отваря врати разширена и напълно модернизирана лаборатория.

2012
Преместване в нова централа

2015 Retsch празнува своята 100-годишнина и разширява продуктовата си гама със семейство челюстни трошачки и мелници за големи обеми - Retsch XL.