Спомагателни продукти

Инструментите на RETSCH от групата "Спомагателни" могат да се ползват за оптимизиране и подпомагане на подготовка на проби с нашите мелници, челюстни трошачки and пресевни машини. Те ви подпомагат за постигане на репродуктивен процес и отлична ефективност.

  • Нашите делители на проби ви доставят репродуктивни резултати при проби от прахове, гранули и много други насипни товари.
  • Пелетните ни преси осигуряват най-високо качество на таблетки за спектрален анализ.
  • Продуктите за изследване на Бонд индекс: BT 100 с модули "Топкова мелница" или "Прътова мелница", Тестер на износване както и Флоатационен тестер FT 100 XL.
  • Нашата бърза сушилня позволява изсушаване на лабораторни проби бързо и внимателно.
  • Захранващите и почистващи инструменти на RETSCH са подходящи за универсална употреба и с тяхната функционалност и високо качество правят ежедневните лабораторни задачи много по-лесни.