Ултразвукови вани UR

Ultrasonic Baths UR 1 / UR 2 / UR 3


МОжете да поискате безплатна необвързваща оферта на тази страница.
Моля изберете продуктите, които искате да включите в запитването ви. Можете да избирате продукти от всички продуктови страници.

Листа с вашето запитване ще бъде видим в горния десен ъгъл на уеб страницата.

Ultrasonic Baths UR 1 / UR 2 / UR 3

(please order lid and basket separately)
70.791.0001
UR 1230 V, 50/60 Hzoscillation tank: 24.5 cm Ø x 13 cm,5.7 litres
70.791.0002
UR 1110 V, 60 Hzoscillation tank: 24.5 cm Ø x 13 cm,5.7 litres
70.791.0003
UR 2230 V, 50/60 Hzoscillation tank: 50.0 cm Ø x 20 cm,42 litres
70.791.0004
UR 2110 V, 60 Hzoscillation tank: 50.0 cm Ø x 20 cm,42 litres
70.791.0005
UR 3220–240 V, 50/60 Hzoscillation tank: 50.0 x 30 x 30 cm,45 litres
70.791.0006
UR 3110–130 V, 50/60 Hzoscillation tank: 50.0 x 30 x 30 cm,45 litres
 

Accessories UR

09.107.0249Lid, stainless steel, for UR 1
09.107.0250Lid, stainless steel, for UR 2
09.107.0395Lid, stainless steel, for UR 3
09.145.0001Basket, stainless steel, for UR 1
09.145.0002Basket, stainless steel, for UR 2
09.145.0003Basket, stainless steel, for UR 3
05.620.0001Detergent TICKOPUR RW 77, 1 litre