Намаляване размера на частиците

За химични и физични аналитични методи като AAS, NIR, ICP или XRF от съществено значение е пробата да е напълно хомогенизирана с достатъчна степен на аналитична чистота.

Надежден и точен анализ може да се гарантира само чрез възпроизводима подготовка на пробата. За изпълнението на тези задачи RETSCH предлага широка гама от най-модерните мелници и трошачки за грубо, фино и ултрафино намаляване на размера на почти всеки материал. Изборът на смилащи инструменти и аксесоари гарантира, че нашите инструменти предоставят надеждна подготовка без замърсяване на пробите преди лабораторен анализ.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up