Осцилираща топкова мелница MM 400

Mixer Mill MM 400


МОжете да поискате безплатна необвързваща оферта на тази страница.
Моля изберете продуктите, които искате да включите в запитването ви. Можете да избирате продукти от всички продуктови страници.

Листа с вашето запитване ще бъде видим в горния десен ъгъл на уеб страницата.

Mixer Mill MM 400

with quick release clamp (please order grinding jars and balls separately)
20.745.0001
MM 400100–240 V, 50/60 Hz 
 

Grinding jars MM 400, screw top design

Hardened steel

01.462.023725 ml
 

Stainless steel

01.462.02301.5 ml
01.462.02315 ml
01.462.023610 ml
01.462.021325 ml
01.462.021435 ml
01.462.021650 ml
 

Tungsten carbide

01.462.023510 ml
01.462.021725 ml
 

Agate

01.462.02325 ml
01.462.023310 ml
 

Zirconium oxide

01.462.023410 ml
01.462.020125 ml
01.462.021535 ml
 

PTFE

01.462.023825 ml
01.462.024435 ml
22.041.0003Mixing beakers of polystyrene, 28 ml, 100 pieces
22.041.0004Mixing beakers of polystyrene, 56 ml, 100 pieces
 

Accessories for grinding jars MM 400

22.486.0005Jar wrench for grinding jars
22.085.0007Gasket for grinding jar 1.5 ml, 10 pieces
22.085.0008Gasket for grinding jar 5 ml, 10 pieces
22.085.0009Gasket for grinding jar 10 ml, 10 pieces
22.085.0006Gasket for grinding jar 25 ml hardened steel and stainless steel, 10 pieces
22.085.0003Gasket for grinding jar 25 ml zirconium oxide and tungsten carbide, 10 pieces
22.085.0005Gasket for grinding jar 35 ml stainless steel, 10 pieces
22.085.0004Gasket for grinding jar 35 ml zirconium oxide, 10 pieces
22.085.0002Gasket for grinding jar 50 ml stainless steel, 10 pieces
 

Accessories for mixing and cell disruption MM 400

22.001.0015Adapter for 4 conical centrifuge tubes (e.g. Falcon® Tubes), 2 pieces, incl. 20 tubes
05.026.0001Conical centrifuge tubes, 50 ml, 20 pieces
22.001.0016Adapter for 4 wide mouth bottles, 2 pieces, incl. 12 wide mouth bottles, 30 ml
 

Accessories for cold grinding MM 400

22.354.0001Cryo kit for cooling the grinding jars with liquid nitrogen (incl. 2 insulated containers (1 and 4 liter), 2 pairs of grinding jar tongs, 1 pair of safety glasses)
 

Accessories MM 400

99.200.0004IQ/OQ Documentation for MM 400
 

Accessories for cell and tissue disruption

22.008.0010Adapter for  5 reaction vials 5.0 ml, made of PTFE (only for MM 400)
22.008.0008Adapter for 10 reaction vials 1.5 and 2.0 ml, made of PTFE (only for MM 400)
22.008.0005Adapter for  5 reaction vials 1.5 and 2.0 ml, made of PTFE
22.008.0006Adapter for 10 reaction vials 0.2 ml, made of PTFE
22.749.0006Safe-lock reaction vials 5.0 ml, 200 pcs.
22.749.0001Safe-lock reaction vials 2.0 ml, 1000 pcs.
22.749.0002Safe-lock reaction vials 1.5 ml, 1000 pcs.
22.749.0004Safe-lock reaction vials 0.2 ml, 1000 pcs.
 

Grinding balls

Hardened steel

05.368.00295 mm Ø
05.368.00307 mm Ø
05.368.005910 mm Ø
05.368.003212 mm Ø
05.368.010815 mm Ø
 

Stainless steel

22.455.00102 mm Ø, 500 g (approx. 110 ml)
22.455.00113 mm Ø, 500 g (approx. 120 ml)
22.455.00023 mm Ø, 200 pieces (approx. 6 ml)
22.455.00014 mm Ø, 200 pieces (approx. 14 ml)
22.455.00035 mm Ø, 200 pieces (approx. 25 ml)
05.368.00345 mm Ø
05.368.00357 mm Ø
05.368.006310 mm Ø
05.368.003712 mm Ø
05.368.010915 mm Ø
05.368.006220 mm Ø
05.368.010525 mm Ø
 

Tungsten carbide

22.455.00063 mm Ø, 200 pieces (approx. 6 ml)
22.455.00054 mm Ø, 200 pieces (approx. 14 ml)
22.455.00045 mm Ø, 200 pieces (approx. 25 ml)
05.368.00385 mm Ø
05.368.00397 mm Ø
05.368.007110 mm Ø
05.368.004112 mm Ø
05.368.011015 mm Ø
 

Agate

05.368.00245 mm Ø
05.368.00257 mm Ø
05.368.006710 mm Ø
05.368.002712 mm Ø
 

Zirconium oxide

05.368.00892 mm Ø, 0.5 kg (approx. 135 ml)
05.368.00903 mm Ø, 0.5 kg (approx. 140 ml)
22.455.00073 mm Ø, 200 pieces (approx. 6 ml)
22.455.00095 mm Ø, 200 pieces (approx. 25 ml)
05.368.009410 mm Ø
05.368.009612 mm Ø
05.368.011315 mm Ø
05.368.009320 mm Ø
05.368.010625 mm Ø
 

PTFE with steel core

05.368.004510 mm Ø
05.368.004612 mm Ø
05.368.011415 mm Ø
05.368.004720 mm Ø
 

Polyamide for mixing beakers

05.368.00425 mm Ø
05.368.00437 mm Ø
05.368.00449 mm Ø
05.368.000312 mm Ø
 

Glass beads

22.222.00010.10 – 0.25 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)
22.222.00020.25 – 0.50 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)
22.222.00030.50 – 0.75 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)
22.222.00040.75 – 1.00 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)
22.222.00051.00 – 1.50 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)
 

Guidelines for sample amount and ball charge

DetailsClick here for detailed information

 

Material Composition of Equipment and Accessories

DetailsClick here for detailed information

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up