Челюстна трошачка BB 100

Jaw Crusher BB 100


МОжете да поискате безплатна необвързваща оферта на тази страница.
Моля изберете продуктите, които искате да включите в запитването ви. Можете да избирате продукти от всички продуктови страници.

Листа с вашето запитване ще бъде видим в горния десен ъгъл на уеб страницата.

Jaw Crusher BB 100

breaking jaws / wearing plates
20.052.0001
BB 1003/N~ 400 V, 50 Hzmanganese steel / stainless steel
20.052.0003
BB 100230 V, 50 Hzmanganese steel / stainless steel
20.052.0004
BB 1003/N~ 400 V, 50 Hzstainless steel / stainless steel
20.052.0006
BB 100230 V, 50 Hzstainless steel / stainless steel
20.052.0007
BB 1003/N~ 400 V, 50 Hztungsten carbide / stainless steel
20.052.0009
BB 100230 V, 50 Hztungsten carbide / stainless steel
20.052.0037
BB 1003/N~ 400 V, 50 Hztungsten carbide / tungsten carbide
20.052.0027
BB 1003/N~ 400 V, 50 Hzsteel 1.1750 / steel 1.0344,
for grinding without heavy-metal contamination 
20.052.0028
BB 100230 V, 50 Hzsteel 1.1750 / steel 1.0344,
for grinding without heavy-metal contamination 
other electrical versions available for the same price
 

Accessories BB 100

22.048.0001
Breaking jawsmanganese steel1 pair
22.048.0002
Breaking jawsstainless steel1 pair
22.048.0003
Breaking jawstungsten carbide1 pair
22.048.0017
Breaking jawssteel 1.17501 pair,
for grinding without heavy-metal contamination 
22.711.0002
Wearing platesstainless steel1 pair
22.711.0005
Wearing platestungsten carbide1 pair
22.711.0012
Wearing platessteel 1.03441 pair,
for grinding without heavy-metal contamination 
22.609.0002Wheels, 1 set (4 pieces)
22.351.0002V-belt, 1 set (3 pieces)
99.200.0019IQ/OQ Documentation for BB 100