Ножовите мелници на RETSCH осигуряват напълно хомогенни и възпроизводими резултати за секунди, така че да могат да бъде взета представителна проби от всяко място на смилачния контейнер.

 • Ножова мелница GRINDOMIX GM 200

  Ножова мелница GRINDOMIX GM 200
  • Материали: меки, средно-твърди, еластични, съдържащи вода / мазнини / масло, сухи, влакнести
  • Максимален размер на захранващият продукт: 40 мм
  • Големина след смилане*: < 300 микрона
 • Ножова мелница GRINDOMIX GM 300

  Ножова мелница GRINDOMIX GM 300
  • Материали: меки, средно-твърди, еластични, съдържащи вода / мазнини / масло, сухи, влакнести
  • Максимален размер на захранващият продукт: ~ 130 мм
  • Големина след смилане*: < 300 микрона

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up