• Механичен хаван RM 200

    Механичен хаван RM 200
    • Материали: меки, твърди, чупливи, пастообразни
    • Максимален размер на захранващият продукт: < 8 мм
    • Големина след смилане*: < 10 микрона