В информацията по-долу ще намерите полезна информация за областите на приложение на лабораторните мелници и трошачки на RETSCH. Изборът на подходяща мелница зависи от индивидуалното приложение и условия.

Моля свържете се с нас и ще ви помогнем да намерите оптималното решение за вашите проби
подходящ / ограничено подходящ / - not suitable
Първоначална големина/ Крайна големина
Челюстни трошачки
BB 50 40 mm 500 μm - - - - - - - -
BB 100 50 mm 4 mm - - - - - - - - -
BB 200 90 mm 2 mm - - - - - - - - -
BB 300 130 mm 5 mm - - - - - - - - -
BB 250 XL 120x90 mm 2 mm - - - - - - - - -
BB 400 XL 220x90 mm 2 mm - - - - - - - - -
BB 500 XL 110 mm 90% < 0.5 mm - - - - - - - - -
BB 600 XL 350x170 mm 6 mm - - - - - - - - -
Роторни мелници
ZM 200 10 mm 40 μm -
SR 300 25 mm 50 μm - - -
SK 300 25 mm 100 μm - - - -
Twister 10 mm 250 μm - - - - - - - - - - -
Ножови мелници
GM 200 40 mm 300 μm - - - - - - - - - -
GM 300 130 mm 300 μm - - - - - - - - - -
Режещи мелници
SM 100 80x60 mm 250 μm - - - -
SM 200 80x60 mm 250 μm - - - -
SM 300 80x60 mm 250 μm - - - -
SM 400 XL 170x220 mm 1 - 20 mm - - - - -
Механичен хаван / Дискови мелници
RM 200 8 mm 10 μm - - - - -
DM 200 20 mm 100 μm - - - - - - -
DM 400 20 mm 50 μm - - - - - - -
RS 200 15 mm 20 μm - - - -
RS 300 XL 20 mm 20 μm - - - -
Топкови Мелници
McCrone 500 μm 1 μm - - - - - - -
Cryomill 8 mm 5 μm
MM 200 6 mm 10 μm
MM 400 8 mm 5 μm
Emax 5 mm 80 nm -
PM 100 10 mm 100 nm -
PM 100 CM 10 mm 100 nm -
PM 200 4 mm 100 nm -
PM 400 10 mm 100 nm -
TM 300 XL 20 mm 20 µm -
Първоначална големина/ Крайна големина