Роторни мелници

Серията роторни мелници включва ултрацентробежната мелница и роторни мелници с различни технологии на смилане. В зависимост от конкретния инструмент, те са подходящи за намаляване и предварителено раздробяване на меки, влакнести и твърди материали.

 • Ултрацентрофугна мелница ZM 200

  Ултрацентрофугна мелница ZM 200
  • Материали: меки, средно-твърди, чупливи, влакнести
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 10 мм
  • Големина след смилане*: < 40 микрона
 • Циклонна мелница TWISTER

  Циклонна мелница TWISTER
  • Материали: меки, влакнести
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 10 мм
  • Големина след смилане*: < 250 µm
 • Роторна мелница SR 300

  Роторна мелница SR 300
  • Материали: меки, средно твърди
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 25 mm
  • Големина след смилане*: < 50 микрона
  • Скорост при 50 Херца (60 Херца): 3,000 - 10,000 min-1 (in steps of 500 min-1)
 • Роторна мелница SK 300

  Роторна мелница SK 300
  • Материали: средно-твърди, чупливи
  • Максимален размер на захранващият продукт: < 25 mm
  • Големина след смилане*: < 100 микрона

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up