EasySieve / EasySieve CFR софтуер за оценка

Изтегляне на брошура Изтегляне на техническа информация
Close

Език:


EasySieve е софтуер за анализи размера на частиците, превъзхожда ръчния анализ в много аспекти, поради това че софтуера е в състояние да контролира автоматично процедурата по измерване и претегляне - от регистрацията на теглото на ситото до оценка на данните.

Примери за приложение

циментов клинкер, химикали, кафе, строителни материали, торове, пълнители, брашна, зърнени храни, метали, прахове, минерали, ядки, пластмаса, пясък, семена, почви, прах за пране, ...

Предимства на продукта

  • автоматична регистрация, оценка и управление на данните от измерванията
  • логичен и лесен за работа интерфейс
  • съобразен със стандартите метод на измерване
  • изобразяване в графики и таблици
  • дигитална връзка с различни измерващи инструменти
  • автоматично откриване и конфигуриране параметрите на анализа
  • цялостен експорт на данните
  • EasySive CFR: integrated AuditTrail for consistent documentation of every working step of the sieving process
  • EasySive CFR: all data is stored in encrypted form in data bases
  • EasySive CFR: AuditTrail Manager provides four different user levels: from administrator to standard user

Характеристики

Приложения определяне на размера на частиците
Област на приложение селско стопанство, биология, химия / пластмаси, строителни материали, инженеринг / електроника, околна среда / рециклиране, храни, геология / металургия, стъкло / керамика, медицина / фармация

Принцип на работа

Въвеждане на параметрите
Всички налични параметри (конфигурация комплекта сита, собствено тегло на ситото, настройки метода на пресяване), както и характеристиките, които трябва да се изчислят се въвеждат чрез кликване с мишката в съответните полета.


Анализ
Програмата работи с автоматични и ръчни данни от таблицата и от пресевната система. Всички механични сита на RETSCH от серията "control" може да се контролират автоматично с EasySieve®. След като анализа е завършен, ситата се претеглят повторно. Чрез определянеразликата в теглото им, програмата автоматично изчислява разпределенито на съответните фракции.


Оценка
Софтуерът EasySieve изчислява разпределението на частиците и представя резултатите в удобни таблици и диаграми. Кумулативна пропускателната способност или остатъчни стойности, плътност на разпределение и хистограми могат да бъдат включени в стандартните отчети.

Експорт на данни
Всички измерени данни могат да бъдат отпечатани, запазени и експортирани като таблици и диаграми. Автоматичното прехвърляне в системата LIMS е възможно с EasySieve Comfort.

Предмет на технически изменения и грешки