EasySieve / EasySieve CFR софтуер за оценка

EasySieve® Evaluation Software


МОжете да поискате безплатна необвързваща оферта на тази страница.
Моля изберете продуктите, които искате да включите в запитването ви. Можете да избирате продукти от всички продуктови страници.

Листа с вашето запитване ще бъде видим в горния десен ъгъл на уеб страницата.

EasySieve® Evaluation Software

32.645.0031EasySieve, for Windows®, English/German, Single-user-licence,
incl. adapter RS232-USB
32.645.0032EasySieve CFR, incl. AuditTrail Manager, for Windows®, English/German, Single-user-licence,
incl. adapter RS232-USB
03.025.0042Adapter RS232-USB
 

Balances

32.900.0001Balance XS4002S (up to 4.1 kg) for test sieves up to 200/203 mm Ø
32.900.0003Balance XS32000L (up to 32.1 kg) for test sieves up to 300 mm Ø