Пресяване

Зърнометрията влияе на физическите и химически свойства на твърдите тела. Този критерий е от най-голямо значение за науката и контрола на качеството. Следните примери показват, че единствено при запазване разпределението на частиците може да се постигне стабилно качество на продукта:
  • якостта на бетона зависи от размера частиците на цимента
  • вкуса на шоколад се влияе пряко от крайната големина на какаото
  • течливостта и   разтворимостта на перилните прахове зависят от големината и формата на частиците базов материал 
RETSCH  пресевни машини, тестови сита и софтуер за анализ спомагат за лесни, бързи, възпроизводими и най-вече, точни анализи.